Despre noi

Cine suntem?

    Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Taurin- BOVICOOP, este o persoană juridică înregistrată în România, cu sediul în județul Cluj, comuna Apahida, str. Libertății nr. 335 și punct de lucru în municipiul București, str. Vasile Lascăr, nr. 5-7, identificată prin CIF 44618420/ 20.07.2021, purtând numărul de înregistrare în Registrul Unic al Transparenței Intereselor: 237070947408-07.
    Forul decizional statutar al asociației este Adunarea Generală a Membrilor, iar conducerea este asigurată de un Consiliu Director format din 5 membri aleși și un Președinte, domnul Daniel Frei. Executivul Uniunii este reprezentat de Directorul Executiv Iasmina Blidar.
 

Cooperativele membre U.N.C.S.T.- BOVICOOP, sunt în număr de 21 provinind din 11 județe ale României (Arad, Bihor, Botoșani, Cluj, Harghita, Hunedoara, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Maramureș, Timiș), reunind împreună până la 340 de exploatații agricole reprezentate de aproximativ 700 de fermieri și deținând un număr de peste 25.000 de bovine, cu un total de 140.000 l lapte/zi livrați spre piața româneasă. De precizat este că U.N.C.S.T.-BOVICOOP, deține atât ferme de creștere a bovinelor de lapte, cât și de carne, având un efectiv de 650 bovine de carne din rasa Angus și Limousine, restul fiind de lapte.

Înfiiințarea Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Taurin- BOVICOOP a avut ca fundament nevoia fermierilor mici și mijlocii de a se asocia într-un organism reprezentativ în vederea îmbunătățirii, dezvoltării și eficientizării sectorului taurin.
Participarea beneficiarilor la acțiunile organizației nu sunt condiționate de apartenența lor la anumite ideologii, doctrine, religii, partide sau alte organizații.
 

Scopurile întreprinse de U.N.C.S.T- BOVICOOP sunt următoarele:

  •  Reprezintă și apără interesele cooperativelor agricole membre în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale, mass-media;
  • Preia de la membrii opinii, propuneri politice, probleme din sectorul bovin pentru care întocmește documente de susținere pe care le fundamenteză, le depune și le susține în fața autorităților;
  • Realizarea și promovarea unei strategii clare a filierei pe cele două secțiuni: lapte bovine și carne bovine în vederea asigurării necesarului de lapte crud și produse lactate, carne și produse din carne pentru populația din România;
  • Asigură implicarea cât mai multor cooperative din sectorul bovin în U.N.C.S.T.-BOVICOOP și a Uniunii în structuri asociative de impact (federații/confederații);
  • Faciliteaza accesul la subvenții, plăți fiscale, surse de finanțare, precum și la inițieri/modificări legislative în favoarea membrilor cooperatori.
     

Membrii fondatori

ARDEAL LACT COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresă: Soporu de Câmpie, Comuna Frata, Nr. 465, Județ Cluj
Telefon: 0763668628
Reprezentant legal: Zăhan Iosif
 

BOVI SOMEȘ COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresă: Sat Năpradea, Comuna Năpradea, Nr. 331, Județ Salaj
Telefon: 0742557946
Reprezentant legal: Pop Ionuț
 

CRIȘANA LACT COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresă: Mun. Oradea, Strada Navigatorilor, Nr. 43A, Județ Bihor
Telefon: 0740214370
Reprezentant legal: Andor Cristian Sorin

FERMELE DE NORD MOLDOVA COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresă: Sat Hudești, Comuna Hudești Nr. 524, Județ Botoșani
Telefon: 0744502511
Reprezentant legal: Lefter Fănică
 

GENETICA DIN TRANSILVANIA COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresă: Comuna Apahida, Str. Libertății, Nr. 335, Județ Cluj
Telefon: 0740629925
Reprezentant legal: Arghir Ilea

SAMUS LACT COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresă: Sat Botiz, Comuna Botiz, Strada Mioriței, Nr. 157, Județ Satu Mare
Telefon: 0744920696
Reprezentant legal: Frei Eva Katalin

SOMEȘ ARIEȘ COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresă: Apahida, Str. Libertății Nr. 335, Județ Cluj
Telefon: 0744762821
Reprezentant legal: Moldovan Cosmin
 

SOMEȘ CODRU COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresă: Sat Rodina, Comuna Ariniș,   Nr. 88, Județ Maramureș
Telefon: 0722190171
Reprezentant legal: Husti Claudiu

TIMLACTAGRO COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresă: Sat Bucovăț, Comuna Bucovăț, Nr. 370, Județ Timiș
Telefon: 0740075336
Reprezentant legal: Szekely Adriana

Membrii activi

AGROZOOTEHNICA SOMEȘANA COOPERATIVA AGRICOLĂ

 Adresă: Sat Mărtinești, Comuna Odoreu, Str. Principală Nr.121,         Județ Satu Mare
Telefon: 0760634123
Reprezentant legal: Horvat Flavius Alexandru
 

BOVAGRO PIȘCARI COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresă: Sat Pișcari, Comuna Terebești, Nr. 207, Județ Satu Mare,
Telefon: 0722650268
Reprezentant legal: Avorniciti Niculai
 

COOPERATIVA AGRICOLĂ A FERMERILOR LACTOVEST VARIAȘ

Adresa: Sat Variașu Mare, Comuna Iratoșu, Nr. 53/A, Județ Arad
Telefon: 0745068251
Reprezentant legal: Lefter George

CSENGO COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresa: Sat Frumoasa, Comuna Frumoasa, Str. Mihăileni, Nr. 7, Județ Harghita
Telefon: 0742233683
Reprezentant legal: Laszlo Barna
 

PRELUCRAREA ŞI VALORIFICAREA LAPTELUI TROTUŞ

Adresa: Sat Lunca de jos, Comuna Lunca de Jos, Nr. 610, Județ Harghita
Telefon: 0726514699
Reprezentant legal: Tanko Peter
 

COOPERATIVA AGRICOLĂ SCHONTAL INNOVATIVE COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresa: Sat Urziceni, Str. Principală    Nr. 378, Județ Satu-Mare
Telefon: 0728976993
Reprezentant legal: Bartha Karoly
 

TÂRNAVA MARE COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresa: Oraș Cristuri Secuiesc, Str. Orban Balazs, Nr. 5, Județ Harghita
Telefon: 0756085333
Reprezentant legal: Tamas Pal
 

HARCOV MILK MEAT COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresa: Sat Tușnad, Comuna Tușnad, Nr 346, Județ Harghita
Telefon: 0727890914
Reprezentant legal: Andrea Hegyi
 

GOSPODĂRIA MOȚILOR COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresa: Sat Bucureșci, Comuna Bucureșci, Nr.195, Județ Hunedoara
Telefon: 0720085393
Reprezentant legal: Mârza Loredana

DĂRMĂNEȘTI COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresa: Mun. Suceava, Str. Dionisie Para, Nr. 15, Județ Suceava
Telefon: 0744774112
Reprezentant legal: Mîrza Mircea
 

PÎRTEȘTEANCA COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresa: Sat Pârtești de Sus, Comuna Cacica, Nr. 14, Județ Suceava
Telefon: 0742301740
Reprezentant legal: Gorcea Sabin
 

AGRO-GLOBAL-INEDIT COOPERATIVA AGRICOLĂ

Adresa: Sat Sârbi, Comuna Fărcașa,   Str. Culturii, Nr. 43, Județ Maramureș;
Telefon: 0745637305
Reprezentant legal: Vanciu Nicolae
 

Harta cu membrii UNCST-BOVICOOP

Dă click pe hartă pentru a vedea membrii cooperativei